jos55 instaslot88 ผลกระทบหลังจากเกิดปรากฏการณ์ฟอกขาว ที่เกาะทะลุ จ.ประจวบฯ ปี 2553 – Koh Talu Island Resort ดำน้ำดูปะการัง เกาะทะลุ บางสะพาน

ผลกระทบหลังจากเกิดปรากฏการณ์ฟอกขาว ที่เกาะทะลุ จ.ประจวบฯ ปี 2553

ปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาวทำให้แนวปะการังได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งปะการังเขากวาง ซึ่งค่อนข้างเปราะบางเมื่อเทียบกับปะการังโขดหรือปะการังสมอง  เกาะทะลุเป็นอีกเกาะหนึ่งที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ทั้งนี้ทางเกาะทะลุ ไอส์แลนด์ รีสอร์ทของเรา ได้ร่วมมือกับมูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ เพื่อดำเนินการติดตามการฟื้นตัวของปะการังอย่างใกล้ชิด และขณะนี้ปะการังที่เกาะทะลุ ได้ฟื้นตัวกลับมาแล้วประมาณ 95 %

ในการนี้กรมขนส่งทางน้ำที่ 3 สาขาประจวบคีรีขันธ์และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.แพร่  ได้จัดกิจกรรมโครงการปลูกปะการังฟื้นฟูชีวิตใต้ผืนทะเล ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินาถ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2553 โดยปลูกจำนวนทั้งสิ้น 6 แปลง ๆ ละ 14 ต้น รวม 84 ต้น ในพื้นที่บริเวณอ่าวกรวด

 

 

กิจกรรมปลูกปะการังในวันที่ 13 กัยยายน 2553

และวันที่ 18 กันยายน 2553  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และธนาคาร UOB นำโดยนางแบบสาวสวยคุณเมย์ พิชย์นาถ สาขากร และคณะสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมปลูกปะการังคืนธรรมชาติสู่ท้องทะเล ณ เกาะทะลุ อีกครั้ง 
โดยความร่วมมือของ เกาะทะลุไอส์แลนด์ รีสอร์ท และมูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกปะการัง ซึ่งครั้งนี้ปลูกทั้งสิ้นจำนวน 61 ต้น โดยนำปะการังที่ปลูกใหม่ไปไว้ในบริเวณอ่าวกรวดเช่นเดิม

 

กิจกรรมดำเนินไปได้ด้วยดี ทางทีมงานเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯและทางรีสอร์ทได้มีโอกาสเก็บข้อมูลปะการังหลังจากการปลูกแล้ว 1 เดือน 4 วัน (13 สิงหาคม– 18 กันยายน 53) พบว่าปะการังเขากวางที่ปลูกไว้ทั้งหมด 84 ต้น รอด 81 ต้น ตาย 3 ต้น คิดเป็น 96.42 % ซึ่งเป็นอัตราการรอดที่ดีมาก และมีการเคลือบของปะการังกับท่อพีวีซี การแตกกิ่งของปะการังและการเคลือบบาดแผลจากการตัดกิ่งพันธ์ปะการังอีกด้วย

หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไร จะนำเผยแพร่ต่อไป

ด้วยความเคารพ

เตาะแตะ

 

You don't have permission to register