ปลูกปะการังถวายพ่อหลวงกันครับ

ปะการังส่วนใหญ่บริเวณรอบๆเกาะทะลุวันนี้ฟื้นตัว
กลับมาเป็นปกติจากผลกระทบของปรากฏการณ์
ปะการังฟอกขาวในช่วงกลางปี 2553 ที่ผ่านมา เหลือเพียงล่องลอยความเสียหายของปะการังเขากวางบางส่วนที่ฟอกขาวแล้วไม่สามารถฟื้นตัวกลับมาได้ รอวันผุกร่อนเสื่อมสลายกลายเป็นผงแคลเซี่ยมขึ้น
เติมหาดทรายขาวละเอียดของเกาะทะลุ ตามวัฏจักรของธรรมชาติต่อไป

 

ทีมงานชาวเกาะทะลุ ไอส์แลนด์ รีสอร์ทและเจ้าหน้าที่มูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ยังคงทำงานสานต่อความพยายามที่จะช่วยฟื้นฟูแนวปะการัง ภายใต้โครงการ “ปลูกปะการัง ถวายพ่อหลวง” ต่อไป ในปี 2554 นี้ชาวเกาะทะลุได้ดำเนินกิจกรรมการฟื้นฟูปะการัง
มาอย่างต่อเนื่องตามแผนงานที่ได้วางไว้ ตั้งแต่ช่วงเดือน พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา โดยบริษัทชาญอิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมปลูกปะการัง จำนวนทั้งสิ้น 99 กิ่ง โดยใช้เทคนิคการปลูกปะการังโดยฐานยึดเกาะเป็น
ปะการังโขด ในพื้นที่อ่าวกรวด

 

ช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2554 ที่ผ่านมาทางชาวเกาะทะลุไอส์แลนด์ รีสอร์ทได้จัดกิจกรรมปลูกปะการังถวายพ่อหลวงเทิดพระเกียรติเนื่องในวันฉลองสิริราชสมบัติครบ 64 พรรษาในปี พ.ศ.2554 นี้ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 30 ท่าน ตามความสมัครใจของแขกผู้มาเยี่ยมเยียนเกาะทะลุของเรา ในครั้งนี้ทางทีมงานได้นำกิ่งปะการังที่ปลูกใหม่ ลงวางใบบริเวณพื้นที่อ่าวใหญ่ตามขั้นตอนและวิธีการที่ถูกต้องจากการทดลองและการฝึกฝนโดยเจ้าหน้าที่ ของมูลนิธิฯ

และในช่วงปลายเดือน กรกฎาคม 2554 บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) มาร่วมกิจกรรมปลูกปะการังถวายพ่อหลวง ณ เกาะทะลุเป็นโอกาสพิเศษที่ชาวเกาะทะลุได้ต้อนรับคณะศิลปินและผู้โชคดีที่ได้มาร่วมสนุกในกิจกรรมคอนเสิร์ต “ไฟว์ไลฟ์ เอกเขนกไลฟ์” ตอน “เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน” นำโดย 3 ศิลปินสุดฮ๊อท ปาล์มมี่,เบล สุพล,เดอะมูส โดยในครั้งนี้ทางทีมงานของชาวเกาะทะลุ ไอส์แลนด์ รีสอร์ทได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับปะการังและระบบนิเวศน์ใต้ท้องทะเล แก่ผู้โชคดี่ที่ได้มาร่วมกิจกรรมรวมถึงทีมงานและศิลปิน ปลูกจิตรสำนึกการท่องเที่ยวหัวใจใหม่ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้ธรรมชาติโดยได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง สามารถทำการปลูกปะการัง ได้รวมทั้งสิ้น 80 กิ่ง โดยใช้ฐานยึดเกาะเป็นปะการังโขดที่มีอยู่ในพื้นที่บริเวณด้านหลังเกาะทะลุ ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรที่เสียแล้วกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในครั้งนี้ได้นำกิ่งปะการังที่ปลูกใหม่ลงวางในบริเวณพื้นที่อ่าวใหญ่

และเมื่อวันที่ 10-14 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ได้นำคณะผู้สื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่มาร่วมกิจกรรม “ปลูกปะการัง ถวายพ่อหลวง” จำนวนทั้งสิ้น 69 คน โดยนำกิ่งปะการังที่ปลูกใหม่ บริเวณหน้าอ่าวใหญ่
กิจกรรมต่างๆดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย ทางทีมงานชาวเกาะทะลุ รีสอร์ท และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯได้มีโอกาสเก็บข้อมูลปะการังหลังจากการปลูกแล้ว เป็นระยะๆ ตลอด 4 เดือนที่ผ่านมา พฤษภาคม – สิงหาคม ที่ผ่านมา พบว่าปะการังเขากวางที่ปลูกไว้ทั้งหมด ประมาณ 280 ต้น รอดประมาณ 270 ต้น คิดเป็น 98% ซึ่งเป็นอัตราการรอดที่ดีมากคือเกือบทั้งหมดสามารถรอบและเจริญเติมโตเป็นกิ่งพันธุ์ที่แข็งและ และสามารถนำไปฟื้นฟูได้ต่อไป

ในอาทิตย์หน้าจะนำข้อมูลความคืบหน้าการนำปะการังที่โตแข็งแรงแล้วลงฟื้นฟูในพื้นที่บริเวณหน้าอ่าวกรวดของเกาะทะลุ โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ของทีมงานเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯในการนำกิ่งปะการังที่อนุบาบาลไว้ลงฟื้นฟูในจุดที่เคยมีปะการังเขากวางอยู่แต่หลงเหลืออยู่เพียงส่วนน้อยเนื่องจากภัยธรรมชาติและผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรของมนุษย์ แล้วมาติดตามชมความสวยงามของแนวปะการังหลังการฟื้นฟูตามภาระกิจของพวกเรานะครับ…

ขอบคุณครับ

เตาะแตะ

You don't have permission to register