การปลูกปะการังและการฟื้นฟูปะการังเขากวาง หลังจากการอนุบาลในแปลงพีวีซี ณ เกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

 
12 สิงหาคม 2554
 
หลังจากเกิดปรากฏการฟอกขาว  ทำให้ปะการังในโครงการฯได้รับผลกระทบอย่างมากโดยเฉพาะปะการังเขากวาง  ทางเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ จึงได้นำปะการังที่เหลือรอดจากการฟอกขาว ในแปลงอนุบาลปะการังมาขยายพันธุ์ต่อ จำนวน 946 ต้น ขณะนี้ปะการังที่อนุบาลไว้มีอายุครบ 1 ปีแล้ว จึงได้นำปะการังเขากวางออกจากแปลงอนุบาลไปสู่การฟื้นฟู
 

                            

 

                                                                       ภาพแสดงการฟอกขาว

 

 

                                                                                                 ภาพแสดง ปะการังเขากวางในแปลงอนุบาล หลังการฟอกขาว

 

                                                                            
                                                                                                                       ภาพแสดง การฟื้นฟูปะการัง หลังจากการอนุบาลในแปลงพีวีซี

 

 

                                                                                            
 

                                                                                             ภาพแสดง การฟื้นฟูปะการัง หลังจากการอนุบาลในแปลงพีวีซี#2

 

                                                                                                  ภาพแสดง การฟื้นฟูปะการัง หลังจากการอนุบาลในแปลงพีวีซี#3


 

 
                                                                                                         ภาพแสดง การฟื้นฟูปะการัง หลังจากการอนุบาลในแปลงพีวีซี#4
 


 

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลโดย มูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์
                                     Marine Science Activity and Conservation Foundation 

 

 

You don't have permission to register