fbpx

การปลูกปะการังและการฟื้นฟูปะการังเขากวาง หลังจากการอนุบาลในแปลงพีวีซี ณ เกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์


12 สิงหาคม 2554

หลังจากเกิดปรากฏการฟอกขาว  ทำให้ปะการังในโครงการฯได้รับผลกระทบอย่างมากโดยเฉพาะปะการังเขากวาง  ทางเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ จึงได้นำปะการังที่เหลือรอดจากการฟอกขาว ในแปลงอนุบาลปะการังมาขยายพันธุ์ต่อ จำนวน 946 ต้น ขณะนี้ปะการังที่อนุบาลไว้มีอายุครบ 1 ปีแล้ว จึงได้นำปะการังเขากวางออกจากแปลงอนุบาลไปสู่การฟื้นฟู

                            


                                                                       ภาพแสดงการฟอกขาว

                                        

                                                                                                 ภาพแสดง ปะการังเขากวางในแปลงอนุบาล หลังการฟอกขาว

                                                                       

                                                                            
                                                                                                                       ภาพแสดง การฟื้นฟูปะการัง หลังจากการอนุบาลในแปลงพีวีซี


                                                                                            
                                                                                            ภาพแสดง การฟื้นฟูปะการัง หลังจากการอนุบาลในแปลงพีวีซี#2


                                                                                                  ภาพแสดง การฟื้นฟูปะการัง หลังจากการอนุบาลในแปลงพีวีซี#3                                                                                                         ภาพแสดง การฟื้นฟูปะการัง หลังจากการอนุบาลในแปลงพีวีซี#4


                         

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลโดย มูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์
                                     Marine Science Activity and Conservation Foundation 


You don't have permission to register