Image Alt
We're ready to go

A Purposeful Vacation

A Purposeful Vacation

13900THB / per person
(0 Reviews)

เกาะทะลุ เกาะที่รายล้อมไปด้วยปะการังและสิ่งมีชีวิตมากมายใต้ผืนน้ำ และยังเป็นบ้านที่อุดมสมบูรณ์และปลอดภัยของเต่ากระ สัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์แห่งเดียวในอ่าวไทย “มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม” ถูกตั้งขึ้นเพื่อดูแลปกป้องทรัพยากรทางทะเลรอบๆ เกาะทะลุและร่วมสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ท้องทะเลและระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอ่าวไทย มูลนิธิฯมีการดำเนินกิจกรรมหลายอย่าง แขกผู้มาเยือนเกาะทะลุและอยากมีส่วนร่วมกับโครงการสามารถเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ ได้ เช่น ฟื้นฟูปะการังโดยใช้เทคนิครากเทียม เรียนรู้เกี่ยวกับเต่าทะเลและช่วยทำความสะอาดบ่อเต่าและแหล่งวางไข่ เรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านและช่วยสนับสนุนโครงการเพื่อการอนุรักษ์อาชีพประมงพื้นบ้าน ธนาคารปูม้า

 

เราให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวจิตอาสาทุกคนที่รักทะเลเหมือนกับเรา แพคเกจพิเศษนี้เราขอตอบแทนแขกคนสำคัญด้วยการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปลูกปะการัง และหากใครมีทักษะในการดำน้ำแบบ Scuba diving ก็ยังสามารถช่วยทีมงานนำแปลงปะการังลงไปวางในพื้นที่อนุบาลกิ่งพันธุ์ด้วยตัวเอง 

 

โดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการให้คำแนะนำ และนักท่องเที่ยวจิตอาสาจะได้มีส่วนร่วมกับโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลของเกาะทะลุ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม จะให้คำแนะนำความเป็นมาของโครงการ นักท่องเที่ยวจิตอาสาสามารถช่วยเก็บขยะชายหาดที่เต่าขึ้นวางไข่ช่วยเจ้าหน้าที่เตรียมอาหาร และล้างบ่ออนุบาลลูกเต่า เป็นต้น ซึ่งสิ่งสำคัญของโครงการคือการสร้างความมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ท้องทะเลให้กับชุมชนผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่อ่าวบางสะพานและพื้นที่ใกล้เคียง ทางมูลนิธิฯจึงจะมีการจัดโครงการ “ช่วยให้รอด..เลี้ยงให้โต..ปล่อยสู่ทะเล” เป็นกิจกรรมปล่อยลูกเต่าที่อนุบาลไว้จนสมบูรณ์และมีสภาพที่เหมาะสมสามารถปล่อยสู่ทะเลได้ ขึ้นในวันสำคัญต่างๆ ทุกปี โดยมีชาวบ้านและชุมชนโดยเฉพาะเยาวชนในพื้นที่อ่าวบางสะพาน เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อไป และนักท่องเที่ยวที่ผ่านการอบรมในแพคเกจ A Purposeful Vacation จะได้โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมและได้ร่วมปล่อยลูกเต่าในโอกาสพิเศษนี้ด้วย โดยสามารถติดตามตารางวันจัดกิจกรรมได้จากทางเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ

 

กิจกรรม Volunteer ของเกาะทะลุ

 

**กิจกรรมฟื้นฟูปะการังนักท่องเที่ยวจิตอาสาสามารถช่วยโครงการฟื้นฟูปะการังได้ในหลายขั้นตอน ทั้งเรื่องของการเตรียมวัสดุสำหรับอนุบาลกิ่งปะการัง การสำรวจและเก็บกิ่งพันธุ์ที่หักล้มตามธรรมชาติ การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรมปลูกปะการังให้กับนักท่องเที่ยวและผู้คนที่ สนใจทั่วไปที่อยากเข้าร่วมกิจกรรม จนกระทั่งถึงขั้นตอนการนำปะการังลงไปติดตั้งในพื้นที่ที่เหมาะสมซึ่งต้องได้รับการฝึกอบรมจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการนักท่องเที่ยวจิตอาสาจะได้เรียนรู้ชีววิทยาของปะการังและระบบนิเวศซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ปะการังอยู่รอดต่อไปได้และจะได้ร่วมปลูกปะการังของตัวเองโดยในโครงการจะมีการเก็บข้อมูลกิ่งปะการังทุกกิ่งที่ปลูกฟื้นฟูกลับลงในธรรมชาติ

 

**กิจกรรมช่วยดูแลโรงเรือนอนุบาลลูกเต่ากระและพื้นที่ขึ้นวางไข่ ไข่แต่ละรังที่แม่เต่ากระวางไว้บางรังอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการถูกคุกคามโดยศัตรูตามธรรมชาติ เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯจะย้ายไข่เต่ามาไว้ในแปลงเพาะฟักชายหาดกึ่งธรรมชาติ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เตรียมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแก่การเพาะฟัก หลังจากไข่ฟักเป็นตัวเจ้าหน้าที่จะย้ายลูกเต่ามาอนุบาลในบ่อเลี้ยงซึ่งจะได้รับการดูแลโดยผู้ชำนาญการและสัตวแพทย์เข้าตรวจดูสุขภาพของลูกเต่าอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้การเพาะเลี้ยงลูกเต่ากระเป็นไปเพื่อการศึกษาและทำความเข้าใจธรรมชาติของเต่ากระเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์เต่าทะเลของไทยต่อไปในอนาคตนักท่องเที่ยวจิตอาสาสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์เต่าทะเลของไทยได้โดยการ ทำความเข้าใจและช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆที่จะช่วยรักษาเต่าทะเลในธรรมชาติ พื้นที่แหล่งวางไข่ของเต่าทะเลรวมถึงข้อปฏิบัติต่างๆ หากพบเต่าทะเลเกยตื้นและยังสามารถช่วยเจ้าหน้าที่ของเราทำความสะอาดบ่ออนุบาลลูกเต่า จัดเตรียมอาหารที่จะให้กับลูกเต่า หรือการช่วยทำความสะอาดพื้นที่ขึ้นวางไข่ของแม่เต่าทะเลก็เป็นการช่วยเพิ่มโอกาสรอดให้เต่าทะเลของทะเลไทยได้เช่นกัน

 

**บ่อดักไข่เต่า เป็นวิธีการที่จะช่วยให้แม่เต่าที่ขึ้นมาวางไข่สามารถขุดหลุมและวางไข่ได้เร็วขึ้น บางครั้งแม่เต่าทะเลขุดหลุม 3-4หลุมกว่าจะสามารถสร้างหลุมที่เหมาะสม จิตอาสาสามารถช่วยได้โดยการขุดย้ายก้อนหินที่กระจัดการะจายอยู่ใต้ผืนทรายในบริเวณที่เต่าเคยขึ้นวางไข่ออก จากสภาพพื้นที่ของอ่าวปลายหางซึ่งมีสัณฐานเป็นหินมีหาดทรายฉาบอยู่ด้านบนเพียงเล็กน้อย แต่ละหลุมใช้พื้นที่ยาวประมาณ 3 เมตร กว้างประมาณ 70 เซนติเมตร และนำทรายจากชายหาดมาเติมให้สูงประมาณ 1 เมตรเมื่อแม่เต่าขึ้นมาวางไข่ในช่วงน้ำขึ้นสูงสุดและใช้เวลาน้อยลงในการขุดหลุมวางไข่ที่เหมาะสม จะสามารถกลับลงทะเลได้โดยไม่เสี่ยงกับหินแหลมคมที่โผล่พ้นน้ำในขณะที่น้ำลงมากเกินไป

 

**ซั้งกอ ภูมิปัญญาของชาวประมงพื้นบ้านในการรักษาและเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในพื้นที่ริมชายฝั่งทะเล “ซั้งกอ” ที่รู้จักกันว่าเป็นเสมือนแหล่งอาศัยหลบภัยของสัตว์น้ำวัยอ่อน ทำจากวัสดุลอยน้ำที่สามารถหาได้ในพื้นที่ เช่น เศษเชือกหรืออวนที่ไม่ใช้แล้ว ทางมะพร้าว ไม้ไผ่ ผูกติดกันและถ่วงด้วยทุ่นปูนหรือก้อนหินที่อยู่ใต้น้ำ ซั้งกอเป็นวิถีของการอนุรักษ์และรักษาปริมาณสัตว์น้ำของชาวประมงพื้นบ้านมาตั้งแต่สมัยโราณ และยังช่วยป้องกันเรือประมงขนาดใหญ่เข้ามาทำประมงใกล้พื้นที่ชายฝั่งอีกด้วยนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้วิธีในการทำซั้งกอให้กับชาวบ้านและสัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงพื้นที่บ้านของอ่าวบางสะพานอย่างลึกซึ้ง

 

**ธนาคารปูม้า อีกหนึ่งโครงการที่ริเริ่มโดยกลุ่มประมงพื้นบ้านโครงการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนอ่าวบางสะพาน ซึ่งเป็นแนวคิดที่จะรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและสร้างความ ยั่งยืนให้กับอาชีพประมงเรืออวนปูม้า ในอดีตกลุ่มประมงฯจะต้องซื้อแม่ปูไข่นอกกระดองที่ชาวบ้านจับได้ ให้มาพักรอจนกว่าแม่ปูจะเขี่ยไข่ หลังจากนั้นก็จะปล่อยไข่ปูม้าลงในคลองด้านหลังสำนักงานโครงการที่อยู่ใกล้กับหมู่บ้านชาวประมง และอีกไม่กี่วันไข่ปูจะพัฒนาเป็นลูกปูม้าออกสู่อ่าวบางสะพาน แม่ปูที่เขี่ยไข่แล้วกลุ่มประมงจะคืนให้ชาวประมงที่นำแม่ปูมาให้แต่บางส่วนก็บริจาคให้กับโครงการเพื่อขายและนำเงินรายได้มาบริหารโครงการ หลังจากทำโครงการมาอย่างต่อเนื่องเริ่มส่งผลให้ปริมาณปูม้าในอ่าวบางสะพานเพิ่มขึ้นช่วยสร้างกลไกลให้ชาวประมงกลุ่มอื่นๆ ในอ่าวหันมาดูแลทรัพยากรหน้าบ้านของตัวเอง ปัจจุบันชาวประมงทุกคนในกลุ่มนำแม่ปูไข่นอกกระดองมาบริจาคให้กลุ่มประมงด้วยตัวเอง นักท่องเที่ยวจิตอาสาจะได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นวิธีการทำประมงเรืออวนปูม้าและยังได้ร่วมปล่อยลูกปูจากธนาคารปูม้าของโครงการฯ เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณปูม้าในธรรมชาติอีกด้วย

 • Pearl Bay 4 Days 3 Nights Package start from 11,100 Baht per persons
 • Pearl Bay 3 Day 2 Nights package start from 8,700 Baht per persons

 • กิจกรรมเรียนรู้โครงการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนอ่าวบางสะพาน เดินชมวิถีชีวิตชุมชนชาวปะมงพื้นบ้าน จากตัวแทนกลุ่มประมงบ้านหนองเสม็ด รับประทานทะเลสดๆ (มื้อเที่ยง) ร่วมกับชาวบ้าน
 • กิจกรรมธนาคารปูม้า เรียนรู้โครงการฯ ร่วมกันปล่อยลูกปูม้าคืนสู่ธรรมชาติ และเรียนรู้วิธีการทำประมงเรืออวนปูม้า
 • ห้องพักโซนอ่าวมุก
 • แพคเกจนี้รวมอาหารแบบ Seafood Buffet ทุกมื้อ น้ำดื่ม น้ำผลไม้ ชา กาแฟ ของว่างผลไม้ตามฤดูกาล ทานที่ร้านอาหารของแต่ละอ่าวตามแพคเกจที่จอง และอาหารมื้อเย็นแบบ Set menu สำหรับที่พักบนฝั่ง (ท่าเรือ) 1 มื้อ
 • กิจกรรมดำน้ำแบบ Snorkeling พร้อมอุปกรณ์ Mask Snorkle + Life Jacket และทีมงานผู้มีประสบการณ์ให้คำแนะนำและดูแลการดำน้ำ โดยกัปตันจะเป็นผู้พิจารณาเลือกจุดดำน้ำและเวลาในการทำกิจกรรมตามความเหมาะสมของสภาพธรรมชาติและความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัยและให้แขกทุกท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด
 • กิจกรรมปลูกปะการัง ทีมงานจะเตรียมอุปกรณ์และกิ่งพันธุ์ให้คนละ 1 กิ่ง โดยจะให้คำแนะนำโครงการและเรียนรู้ชีววิทยาเกี่ยวกับปะการังก่อนที่จะนำกิ่งพันธุ์ไปวางใน พื้นที่อนุบาลกิ่งปะการัง *หากผ่านการเรียนดำน้ำแบบ Scuba diving มาแล้วสามารถร่วมกับเจ้าหน้าที่ช่วยนำกิ่งพันธุ์ลงไปวางติดตั้งใต้น้ำได้
 • กิจกรรมเรียนรู้โครงการอนุบาลลูกเต่ากระ ช่วยเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯทำความสะอาดบ้านเต่า
  ไม่ว่าจะเป็นการช่วยกันเก็บขยะทะเลที่ลอยมาเกยที่ชายหาดจำนวนมากในพื้นที่วางไข่ การทำความสะอาดบ่อเลี้ยง และการเตรียมอาหารให้ลูกเต่า
 • กิจกรรม Walking tour เดินชมจุดท่องเที่ยวบนเกาะทะลุ โดยมีทีมงานพาคุณเดิมท่องเที่ยวชมจุดสวยๆบนเกาะ เช่น จุดชมวิว(ผาพบรัก) สุสานปะการัง โรงเรือนอนุบาลลูกเต่าทะเล เป็นต้น
 • กิจกรรมชายหาด พายเรือคายัค และ SUP BOARD.
 • เรามีเก้าอี้ชายหาดบริการ คุณสามารถพักผ่อนบนชายหาดเคล้าเสียงเพลงชิลๆ ในช่วงบ่ายหรือจะไปปาร์ตี้ต่อกันได้หลังอาหารเย็นที่ Beach bar ให้บริการเครื่องดื่มหลากหลายและดนตรีสด

 • แพคเกจนี้เป็นแพคเกจพิเศษที่ออกแบบโดยเฉพาะกับนักท่องเที่ยวจิตอาสาแต่ละกลุ่มเริ่มตั้งแต่ 3 วัน จนถึง 2 สัปดาห์รายละเอียดต่อไปนี้เป็นของโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับ 3 วัน 2 คืนหากต้องการทำโครงการในขั้นสูงสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่าย Reservation
 • ราคาแพคเกจนี้เป็นราคาต่อคนและรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
 • แพคเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ และไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดนักขัตฤกษ์และเทศกาลวันหยุดยาวต่อเนื่อง
 • ราคาแพคเกจนี้เป็นราคาสำหรับการพักอย่างน้อยห้องละ 2 ท่าน ในกรณีเข้าพักเดี่ยว มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 30% จากราคาแพคเกจ
 • กิจกรรมทางทะเลอื่นๆ เช่น กิจกรรมแล่นเรือใบ Catamaran และ ล่องแพตกหมึกมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโปรดติดต่อฝ่าย Reservation
 • กรุณาสำรองห้องพักตามแพ็คเกจ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
 • รถตู้ Shuttle bus รับ/ส่ง จากโรงแรมหรือที่พักในพื้นที่ชะอำ – หัวหิน -ปราณบุรี – ประจวบฯ – ห้วยยาง – บ้านกรูด โปรดติดต่อฝ่าย Reservation เพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและเวลารับ/ส่ง
 • สำหรับท่านที่เดินทางมาลงเรือที่ท่าเรือด้วยตัวเอง ทีมงานของรีสอร์ทจะคอยให้คำแนะนำท่านในการท่องเที่ยว เรือสปีดโบ๊ท จะออกจากท่าเรือ เวลาประมาณ 10.00 น. และกลับจากเกาะทะลุ เวลาประมาณ 14.30 น.(อาจมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเวลาเรือตามสภาพอากาศ เพื่อความปลอดภัยของแขกทุกท่าน) หากต้องการเดินทางเวลาอื่นอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่าย Reservation
 • Check in เวลา 14.00 น. Check out เวลา 12.00 น. ถ้าต้องการเข้าพักก่อนหรือคืนห้องหลังจากเวลาดังกล่าวกรุณาแจ้งทีมงานของรีสอร์ท
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด

 

 • Destination
 • Included
  Lunch
  Round trip transfer by speed boat
 • Not Included
  2 Nights Accommodation
  7 Meals
  Accommodation
  Activities
  Airport Transfer
  Breakfast
  Full Board Meals
  Personal Guide
  Seafood Buffet
  Special couple activities
  Speedboat
  Wellness activities

Reviews Scores and Score Breakdown

Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies

0.0
Rating 0
You don't have permission to register