jos55 instaslot88 A Purposeful Vacation – Koh Talu Island Resort ดำน้ำดูปะการัง เกาะทะลุ บางสะพาน
Image Alt
We're ready to go

A Purposeful Vacation

A Purposeful Vacation

13900THB / per person
(0 Reviews)

เกาะทะลุ เกาะที่รายล้อมไปด้วยปะการังและสิ่งมีชีวิตมากมายใต้ผืนน้ำ และยังเป็นบ้านที่อุดมสมบูรณ์และปลอดภัยของเต่ากระ สัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์แห่งเดียวในอ่าวไทย “มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม” ถูกตั้งขึ้นเพื่อดูแลปกป้องทรัพยากรทางทะเลรอบๆ เกาะทะลุและร่วมสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ท้องทะเลและระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอ่าวไทย มูลนิธิฯมีการดำเนินกิจกรรมหลายอย่าง แขกผู้มาเยือนเกาะทะลุและอยากมีส่วนร่วมกับโครงการสามารถเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ ได้ เช่น ฟื้นฟูปะการังโดยใช้เทคนิครากเทียม เรียนรู้เกี่ยวกับเต่าทะเลและช่วยทำความสะอาดบ่อเต่าและแหล่งวางไข่ เรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านและช่วยสนับสนุนโครงการเพื่อการอนุรักษ์อาชีพประมงพื้นบ้าน ธนาคารปูม้า

 

เราให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวจิตอาสาทุกคนที่รักทะเลเหมือนกับเรา แพคเกจพิเศษนี้เราขอตอบแทนแขกคนสำคัญด้วยการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปลูกปะการัง และหากใครมีทักษะในการดำน้ำแบบ Scuba diving ก็ยังสามารถช่วยทีมงานนำแปลงปะการังลงไปวางในพื้นที่อนุบาลกิ่งพันธุ์ด้วยตัวเอง 

 

โดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการให้คำแนะนำ และนักท่องเที่ยวจิตอาสาจะได้มีส่วนร่วมกับโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลของเกาะทะลุ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม จะให้คำแนะนำความเป็นมาของโครงการ นักท่องเที่ยวจิตอาสาสามารถช่วยเก็บขยะชายหาดที่เต่าขึ้นวางไข่ช่วยเจ้าหน้าที่เตรียมอาหาร และล้างบ่ออนุบาลลูกเต่า เป็นต้น ซึ่งสิ่งสำคัญของโครงการคือการสร้างความมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ท้องทะเลให้กับชุมชนผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่อ่าวบางสะพานและพื้นที่ใกล้เคียง ทางมูลนิธิฯจึงจะมีการจัดโครงการ “ช่วยให้รอด..เลี้ยงให้โต..ปล่อยสู่ทะเล” เป็นกิจกรรมปล่อยลูกเต่าที่อนุบาลไว้จนสมบูรณ์และมีสภาพที่เหมาะสมสามารถปล่อยสู่ทะเลได้ ขึ้นในวันสำคัญต่างๆ ทุกปี โดยมีชาวบ้านและชุมชนโดยเฉพาะเยาวชนในพื้นที่อ่าวบางสะพาน เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อไป และนักท่องเที่ยวที่ผ่านการอบรมในแพคเกจ A Purposeful Vacation จะได้โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมและได้ร่วมปล่อยลูกเต่าในโอกาสพิเศษนี้ด้วย โดยสามารถติดตามตารางวันจัดกิจกรรมได้จากทางเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ

 

กิจกรรม Volunteer ของเกาะทะลุ

 

**กิจกรรมฟื้นฟูปะการังนักท่องเที่ยวจิตอาสาสามารถช่วยโครงการฟื้นฟูปะการังได้ในหลายขั้นตอน ทั้งเรื่องของการเตรียมวัสดุสำหรับอนุบาลกิ่งปะการัง การสำรวจและเก็บกิ่งพันธุ์ที่หักล้มตามธรรมชาติ การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรมปลูกปะการังให้กับนักท่องเที่ยวและผู้คนที่ สนใจทั่วไปที่อยากเข้าร่วมกิจกรรม จนกระทั่งถึงขั้นตอนการนำปะการังลงไปติดตั้งในพื้นที่ที่เหมาะสมซึ่งต้องได้รับการฝึกอบรมจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการนักท่องเที่ยวจิตอาสาจะได้เรียนรู้ชีววิทยาของปะการังและระบบนิเวศซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ปะการังอยู่รอดต่อไปได้และจะได้ร่วมปลูกปะการังของตัวเองโดยในโครงการจะมีการเก็บข้อมูลกิ่งปะการังทุกกิ่งที่ปลูกฟื้นฟูกลับลงในธรรมชาติ

 

**กิจกรรมช่วยดูแลโรงเรือนอนุบาลลูกเต่ากระและพื้นที่ขึ้นวางไข่ ไข่แต่ละรังที่แม่เต่ากระวางไว้บางรังอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการถูกคุกคามโดยศัตรูตามธรรมชาติ เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯจะย้ายไข่เต่ามาไว้ในแปลงเพาะฟักชายหาดกึ่งธรรมชาติ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เตรียมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแก่การเพาะฟัก หลังจากไข่ฟักเป็นตัวเจ้าหน้าที่จะย้ายลูกเต่ามาอนุบาลในบ่อเลี้ยงซึ่งจะได้รับการดูแลโดยผู้ชำนาญการและสัตวแพทย์เข้าตรวจดูสุขภาพของลูกเต่าอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้การเพาะเลี้ยงลูกเต่ากระเป็นไปเพื่อการศึกษาและทำความเข้าใจธรรมชาติของเต่ากระเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์เต่าทะเลของไทยต่อไปในอนาคตนักท่องเที่ยวจิตอาสาสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์เต่าทะเลของไทยได้โดยการ ทำความเข้าใจและช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆที่จะช่วยรักษาเต่าทะเลในธรรมชาติ พื้นที่แหล่งวางไข่ของเต่าทะเลรวมถึงข้อปฏิบัติต่างๆ หากพบเต่าทะเลเกยตื้นและยังสามารถช่วยเจ้าหน้าที่ของเราทำความสะอาดบ่ออนุบาลลูกเต่า จัดเตรียมอาหารที่จะให้กับลูกเต่า หรือการช่วยทำความสะอาดพื้นที่ขึ้นวางไข่ของแม่เต่าทะเลก็เป็นการช่วยเพิ่มโอกาสรอดให้เต่าทะเลของทะเลไทยได้เช่นกัน

 

**บ่อดักไข่เต่า เป็นวิธีการที่จะช่วยให้แม่เต่าที่ขึ้นมาวางไข่สามารถขุดหลุมและวางไข่ได้เร็วขึ้น บางครั้งแม่เต่าทะเลขุดหลุม 3-4หลุมกว่าจะสามารถสร้างหลุมที่เหมาะสม จิตอาสาสามารถช่วยได้โดยการขุดย้ายก้อนหินที่กระจัดการะจายอยู่ใต้ผืนทรายในบริเวณที่เต่าเคยขึ้นวางไข่ออก จากสภาพพื้นที่ของอ่าวปลายหางซึ่งมีสัณฐานเป็นหินมีหาดทรายฉาบอยู่ด้านบนเพียงเล็กน้อย แต่ละหลุมใช้พื้นที่ยาวประมาณ 3 เมตร กว้างประมาณ 70 เซนติเมตร และนำทรายจากชายหาดมาเติมให้สูงประมาณ 1 เมตรเมื่อแม่เต่าขึ้นมาวางไข่ในช่วงน้ำขึ้นสูงสุดและใช้เวลาน้อยลงในการขุดหลุมวางไข่ที่เหมาะสม จะสามารถกลับลงทะเลได้โดยไม่เสี่ยงกับหินแหลมคมที่โผล่พ้นน้ำในขณะที่น้ำลงมากเกินไป

 

**ซั้งกอ ภูมิปัญญาของชาวประมงพื้นบ้านในการรักษาและเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในพื้นที่ริมชายฝั่งทะเล “ซั้งกอ” ที่รู้จักกันว่าเป็นเสมือนแหล่งอาศัยหลบภัยของสัตว์น้ำวัยอ่อน ทำจากวัสดุลอยน้ำที่สามารถหาได้ในพื้นที่ เช่น เศษเชือกหรืออวนที่ไม่ใช้แล้ว ทางมะพร้าว ไม้ไผ่ ผูกติดกันและถ่วงด้วยทุ่นปูนหรือก้อนหินที่อยู่ใต้น้ำ ซั้งกอเป็นวิถีของการอนุรักษ์และรักษาปริมาณสัตว์น้ำของชาวประมงพื้นบ้านมาตั้งแต่สมัยโราณ และยังช่วยป้องกันเรือประมงขนาดใหญ่เข้ามาทำประมงใกล้พื้นที่ชายฝั่งอีกด้วยนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้วิธีในการทำซั้งกอให้กับชาวบ้านและสัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงพื้นที่บ้านของอ่าวบางสะพานอย่างลึกซึ้ง

 

**ธนาคารปูม้า อีกหนึ่งโครงการที่ริเริ่มโดยกลุ่มประมงพื้นบ้านโครงการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนอ่าวบางสะพาน ซึ่งเป็นแนวคิดที่จะรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและสร้างความ ยั่งยืนให้กับอาชีพประมงเรืออวนปูม้า ในอดีตกลุ่มประมงฯจะต้องซื้อแม่ปูไข่นอกกระดองที่ชาวบ้านจับได้ ให้มาพักรอจนกว่าแม่ปูจะเขี่ยไข่ หลังจากนั้นก็จะปล่อยไข่ปูม้าลงในคลองด้านหลังสำนักงานโครงการที่อยู่ใกล้กับหมู่บ้านชาวประมง และอีกไม่กี่วันไข่ปูจะพัฒนาเป็นลูกปูม้าออกสู่อ่าวบางสะพาน แม่ปูที่เขี่ยไข่แล้วกลุ่มประมงจะคืนให้ชาวประมงที่นำแม่ปูมาให้แต่บางส่วนก็บริจาคให้กับโครงการเพื่อขายและนำเงินรายได้มาบริหารโครงการ หลังจากทำโครงการมาอย่างต่อเนื่องเริ่มส่งผลให้ปริมาณปูม้าในอ่าวบางสะพานเพิ่มขึ้นช่วยสร้างกลไกลให้ชาวประมงกลุ่มอื่นๆ ในอ่าวหันมาดูแลทรัพยากรหน้าบ้านของตัวเอง ปัจจุบันชาวประมงทุกคนในกลุ่มนำแม่ปูไข่นอกกระดองมาบริจาคให้กลุ่มประมงด้วยตัวเอง นักท่องเที่ยวจิตอาสาจะได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นวิธีการทำประมงเรืออวนปูม้าและยังได้ร่วมปล่อยลูกปูจากธนาคารปูม้าของโครงการฯ เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณปูม้าในธรรมชาติอีกด้วย

 • Pearl Bay 4 Days 3 Nights Package start from 11,100 Baht per persons
 • Pearl Bay 3 Day 2 Nights package start from 8,700 Baht per persons

 • กิจกรรมเรียนรู้โครงการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนอ่าวบางสะพาน เดินชมวิถีชีวิตชุมชนชาวปะมงพื้นบ้าน จากตัวแทนกลุ่มประมงบ้านหนองเสม็ด รับประทานทะเลสดๆ (มื้อเที่ยง) ร่วมกับชาวบ้าน
 • กิจกรรมธนาคารปูม้า เรียนรู้โครงการฯ ร่วมกันปล่อยลูกปูม้าคืนสู่ธรรมชาติ และเรียนรู้วิธีการทำประมงเรืออวนปูม้า
 • ห้องพักโซนอ่าวมุก
 • แพคเกจนี้รวมอาหารแบบ Seafood Buffet ทุกมื้อ น้ำดื่ม น้ำผลไม้ ชา กาแฟ ของว่างผลไม้ตามฤดูกาล ทานที่ร้านอาหารของแต่ละอ่าวตามแพคเกจที่จอง และอาหารมื้อเย็นแบบ Set menu สำหรับที่พักบนฝั่ง (ท่าเรือ) 1 มื้อ
 • กิจกรรมดำน้ำแบบ Snorkeling พร้อมอุปกรณ์ Mask Snorkle + Life Jacket และทีมงานผู้มีประสบการณ์ให้คำแนะนำและดูแลการดำน้ำ โดยกัปตันจะเป็นผู้พิจารณาเลือกจุดดำน้ำและเวลาในการทำกิจกรรมตามความเหมาะสมของสภาพธรรมชาติและความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัยและให้แขกทุกท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด
 • กิจกรรมปลูกปะการัง ทีมงานจะเตรียมอุปกรณ์และกิ่งพันธุ์ให้คนละ 1 กิ่ง โดยจะให้คำแนะนำโครงการและเรียนรู้ชีววิทยาเกี่ยวกับปะการังก่อนที่จะนำกิ่งพันธุ์ไปวางใน พื้นที่อนุบาลกิ่งปะการัง *หากผ่านการเรียนดำน้ำแบบ Scuba diving มาแล้วสามารถร่วมกับเจ้าหน้าที่ช่วยนำกิ่งพันธุ์ลงไปวางติดตั้งใต้น้ำได้
 • กิจกรรมเรียนรู้โครงการอนุบาลลูกเต่ากระ ช่วยเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯทำความสะอาดบ้านเต่า
  ไม่ว่าจะเป็นการช่วยกันเก็บขยะทะเลที่ลอยมาเกยที่ชายหาดจำนวนมากในพื้นที่วางไข่ การทำความสะอาดบ่อเลี้ยง และการเตรียมอาหารให้ลูกเต่า
 • กิจกรรม Walking tour เดินชมจุดท่องเที่ยวบนเกาะทะลุ โดยมีทีมงานพาคุณเดิมท่องเที่ยวชมจุดสวยๆบนเกาะ เช่น จุดชมวิว(ผาพบรัก) สุสานปะการัง โรงเรือนอนุบาลลูกเต่าทะเล เป็นต้น
 • กิจกรรมชายหาด พายเรือคายัค และ SUP BOARD.
 • เรามีเก้าอี้ชายหาดบริการ คุณสามารถพักผ่อนบนชายหาดเคล้าเสียงเพลงชิลๆ ในช่วงบ่ายหรือจะไปปาร์ตี้ต่อกันได้หลังอาหารเย็นที่ Beach bar ให้บริการเครื่องดื่มหลากหลายและดนตรีสด

 • แพคเกจนี้เป็นแพคเกจพิเศษที่ออกแบบโดยเฉพาะกับนักท่องเที่ยวจิตอาสาแต่ละกลุ่มเริ่มตั้งแต่ 3 วัน จนถึง 2 สัปดาห์รายละเอียดต่อไปนี้เป็นของโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับ 3 วัน 2 คืนหากต้องการทำโครงการในขั้นสูงสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่าย Reservation
 • ราคาแพคเกจนี้เป็นราคาต่อคนและรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
 • แพคเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ และไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดนักขัตฤกษ์และเทศกาลวันหยุดยาวต่อเนื่อง
 • ราคาแพคเกจนี้เป็นราคาสำหรับการพักอย่างน้อยห้องละ 2 ท่าน ในกรณีเข้าพักเดี่ยว มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 30% จากราคาแพคเกจ
 • กิจกรรมทางทะเลอื่นๆ เช่น กิจกรรมแล่นเรือใบ Catamaran และ ล่องแพตกหมึกมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโปรดติดต่อฝ่าย Reservation
 • กรุณาสำรองห้องพักตามแพ็คเกจ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
 • รถตู้ Shuttle bus รับ/ส่ง จากโรงแรมหรือที่พักในพื้นที่ชะอำ – หัวหิน -ปราณบุรี – ประจวบฯ – ห้วยยาง – บ้านกรูด โปรดติดต่อฝ่าย Reservation เพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและเวลารับ/ส่ง
 • สำหรับท่านที่เดินทางมาลงเรือที่ท่าเรือด้วยตัวเอง ทีมงานของรีสอร์ทจะคอยให้คำแนะนำท่านในการท่องเที่ยว เรือสปีดโบ๊ท จะออกจากท่าเรือ เวลาประมาณ 10.00 น. และกลับจากเกาะทะลุ เวลาประมาณ 14.30 น.(อาจมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเวลาเรือตามสภาพอากาศ เพื่อความปลอดภัยของแขกทุกท่าน) หากต้องการเดินทางเวลาอื่นอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่าย Reservation
 • Check in เวลา 14.00 น. Check out เวลา 12.00 น. ถ้าต้องการเข้าพักก่อนหรือคืนห้องหลังจากเวลาดังกล่าวกรุณาแจ้งทีมงานของรีสอร์ท
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด

 

 • เหมาะสำหรับท่านที่รักความสงบ, รักทะเล และเป็นสุภาพชนเท่านั้น
 • ทางรีสอร์ทไม่อนุญาติให้นำกลองทุกชนิด และ ฉิ่งฉาบ ไปเล่นที่รีสอร์ทบนเกาะ
 • เราให้การดูแลและการบริการแบบเป็นกันเอง เหมือนรีสอร์ทแห่งนี้เป็นบ้านที่ 2 ของท่าน

แพ็คเกจสำหรับเด็ก

 • เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี 1 คน มีเตียงสำหรับเด็กให้ฟรี ไม่เสียค่าบริการ  2 คนเสียค่าบริการ 50%ของราคาผู้ใหญ่ (เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี คือเด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน 60 ซม. เท่านั้น)
 • เด็กอายุระหว่าง 3-10 ปี คิด 70% ของราคาผู้ใหญ่(เด็กอายุระหว่าง 3-10 คือเด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน 140 ซม. เท่านั้น)

แพ็คเกจทัวร์รวมบริการ

 • อาหารทุกมื้อที่รีสอร์ท ( 3 มื้อสำหรับ 2 วัน 1 คืน และ 6 มื้อ สำหรับ 3 วัน 2 คืน)
 • เรือรับ / ส่ง ไปและกลับจาก  ท่าเรือไปเกาะทะลุ ที่อยู่111/1 ต.บางสะพาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • ห้องพักที่ท่านจอง
 • กิจกรรมตามรายละเอียดในแพคเก็จนั้น (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เพื่อความปลอดภัยของท่าน)
 • ประกันชีวิตและ อุบัติเหตุ (เฉพาะท่านที่ส่งชื่อ-นามสกุล มาก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 วันเท่านั้น)

อาหารและเครื่องดื่ม

 • เรือนอาหารบริการอาหารทุกมื้อตามแพ็คเก็จ และ จำหน่ายเครื่องดื่มต่าง ๆ และมีบริการ ชา+กาแฟ -, โอวัลติล ฟรีตลอดวัน
 • บาร์บีชบริการเครื่องดื่มและซอฟดริ้ง (เปิดบริการตั้งแต่ 13.00 -17.00 และ 19.30 – 22.00)
 • ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเครื่องดื่ม และ อาหารทุกชนิดไปที่รีสอร์ทบนเกาะ

สำคัญและอย่าลืม

 • กรุณาไม่นำอาหาร และเครื่องดื่มใดๆ เข้ามาในเกาะทะลุ
 • กรุณาไม่นำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟสูงในรีสอร์ท เช่น ไดเป่าผม เตารีด

การสำรองแพ็คเกจ

 • ต้องจองล่วงหน้าก่อนการเดินและสามารถจองได้ที่ สำนักงานหัวหิน โทร. 032 442 636 โทรสาร 032 442 637สำนักงานที่ท่าเรือ อ.บางสะพาน โทร. 086 087 7675, Line OA : @Kohtaluresort  อีเมล์ sales@taluisland.com หรือ ผ่านทาง website www.taluisland.com เปิดรับการเดินทางทุกวัน

การชำระเงิน

 • จำเป็นต้องส่งรายชื่อพร้อมนามสกุลของผู้เดินทางทุกท่านเพื่อทำประกันชีวิต ซึ่งครอบคลุมการเดินทางท่องเที่ยวตลอดทั้งทริป ท่านสามารถชำระโดยการโอนเข้าบัญชี หรือ ชำระเป็นเงินสดที่สำนักงานโดยชำระมัดจำอย่างน้อย 50 % และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน ก่อนวันเดินทาง กรณีจองน้อยกว่า 7 วัน ชำระทั้งหมดในวันที่ทำการจอง

 

วิธีการเดินทาง

 • สามารถขับรถตามแผนที่ของเราและไปจอดรถได้ที่บริเวณท่าเรือ โดยมีบริการที่จอดรถให้แขกที่มาพักค้างคืนทุกท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • นั่งรถทัวร์ปรับอากาศ จากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ กรุงเทพฯ – บางสะพานน้อย ของบริษัท บางสะพานทัวร์ รอบเวลา 24:00 น. จึงเดินทางถึงบ้านมะพร้าวรีสอร์ท ประมาณ 5:00 น. กรุณาแจ้งกับพนักงานว่าต้องการลงที่บ้านมะพร้าวรีสอร์ท และเดินเข้ามายังสำนักงานท่าเรือ ประมาณ 100 เมตร ใกล้กับชายหาด (ร้านค้าและสำนักงานระเปิดเวลา 7:00 น.)
 • เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย และสายการบินนกแอร์จากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองมายังท่าอากาศยานชุมพร สามารถเช็คตารางเวลาเที่ยวบินได้ทางเว็บไซต์ของสายการบิน ราคาตั๋วโดยสารข้ึนอยู่กับระยะเวลาการจองล่วงหน้า ช่วงวันที่จองอื่นๆ กรุณาติดต่อสำนักงานขายของเราเพื่อยืนยันเวลาเที่ยวบินอีกครั้งก่อนจองตั๋วเครื่องบิน เรามีรถรับส่งสนามบินถึงท่าเรือไว้ให้บริการ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 400 บาทต่อท่านต่อเที่ยว
 • เรือสปีดโบ๊ท หรือ เรือยอร์ชเฟอร์รี่ จะออกเดินทางจากชายฝั่งทุกวัน เวลาประมาณ 10.00 น. และ 15.00 น.ใช้เวลาประมาณ 20 นาที หากต้องการเดินทางนอกเหนือจากเวลาดังกล่าว กรุณาติดต่อสำนักงานล่วงหน้าเพื่อเตรียมเรือ (ค่าเรือเที่ยวพิเศษขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร)

ระบบการสื่อสาร

 • ที่รีสอร์ทสามารถรับสัญญาณโทรศัพท์มือถือได้ทุกระบบ
 • ทางรีสอร์ทได้ติดตั่งระบบ Winless Internet เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านฟรีที่ล๊อบบี้ (อ่าวใหญ่และอ่าวมุก)

 น้ำจืดและไฟฟ้า

 • ทางรีสอร์ทจะมีไฟฟ้าตลอดทั้งคืน แต่จะมีเวลาปิดเครื่องปั่นไฟ 2 ครั้ง (เวลา 9.00 น.- 11.00 น. และ 15.00 น. – 17.00 น.)
 • น้ำจืดบนเกาะเป็นน้ำบาดาล ผ่านเครื่องกรองที่มีการตรวจคุณภาพอยู่เสมอ จ่ายไปตามห้องพักต่างตลอดทั้งวัน

บาร์ บี คิว ซีฟู้ด

 • สามารถสั่งล่วงหน้า บริการย่างเสร็จพร้อมน้ำจิ้ม (กุ้ง ปู ปลาหมึก และ ปลา)

กิจกรรม

1.กิจรรมดำน้ำตื้น 2. กิจกรรมเดินป่า (จุดชมวิวหน้าผา, สุสานปะการัง) 3.พายเรือคายัก/SUP Board 4.แล่นเรือใบ Catamaran**  5.ล่องแพตกหมึก** 6.กิจกรรมดำน้ำลึกพร้อมอุปกรณ์และครูฝึก** 8.ปิงปอง/สนุ๊กเกอร์ 7.วอลเลย์บอลชายหาด 8.ฟุตบอลชายหาด 9.Discovery Bang Saphan Tour**

**มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

กิจกรรมอื่นๆ:

ล่องเรือยอร์ช Catamaran ชมพระอาทิตย์ตก (Sunset cruise) 600.- บาท/ท่าน  (รวมขนมและ soft drink  )

นวดไทย 350. – 700. บาท / ชั่วโมง (แล้วแต่คลอส)

คาราโอเกะ 3,500 – 5,000.- บาท / ขึ้นอยู่กับเวลา

กิจกรรมดำน้ำลึก Scuba Diving (Trial dive)

 

การยกเลิกการเดินทาง

 • ไม่รับยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางหากได้รับแจ้งอย่างน้อย 7 วัน (วันทำการ) ก่อนเดินทางไม่ว่าในกรณีใดๆ และสงวนสิทธิ์การคืนเงิน 50%

ภาพเพิ่มเติม

 • ท่านสามารถเข้าไปชมภาพบรรยากาศของรีสอร์ทได้ที www.taluisland.com

หรือ Facebook (Fanpage) Koh Talu Island Resort

 • ภาพใต้น้ำ Facebook (Fan Page) Koh Talu Island Diving Shop

 

สัตว์เลี้ยงของท่าน

 • ทางรีสอร์ทอนุญาติให้นำสัตว์เลี้ยงมาได้ ทั้งนี้แขกต้องเป็นรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินและแขกท่านอื่น กรุณาแจ้งกับพนักงานฝายขายล่วงหน้า
 • Destination
 • Included
  Lunch
  Round trip transfer by speed boat
 • Not Included
  2 Nights Accommodation
  7 Meals
  Accommodation
  Activities
  Airport Transfer
  Breakfast
  Full Board Meals
  Personal Guide
  Seafood Buffet
  Special couple activities
  Speedboat
  Wellness activities

Reviews Scores and Score Breakdown

Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies

0.0
Rating 0
You don't have permission to register