โครงการปลูกปะการัง-เกาะทะลุ

ปลูกปะการัง เกาะทะลุกิจกรรมดีๆ ที่ชาวเกาะทะลุอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการรักษ์ธรรมชาติ ในโครงการปลูกปะการังที่เราทำต่อเนื่องมากว่า 20 ปี โดยการเก็บกิ่งปะการังที่แตกหักมาวางไว้บนแปลงปลูกปะการัง แล้วนำลงไปวางไว้บนพื้นใต้ทะเลเพื่อให้ปะการังเหล่านั้นได้ฟื้นตัวและเติบโตแตกกิ่งก้านต่อไป เป็นบ้านของอาณาจักรฝูงปลา และสิ่งมีชีวิตมากมายในทะเล

สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริ ให้มีการพัฒนาเกาะทะลุและพื้นที่โดยรอบ ในแนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่คู่ท้องถิ่นไทยตลอดไป  เราจึงดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ปะการังในนามมูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม เพื่อฟื้นฟูแนวปะการัง อันเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลน้อยใหญ่  นำกิ่งปะการังที่หัก มาทดลองปลูกกับปะการังโขดที่ตายแล้ว พบว่าปะการังสามารถเติบโตได้เป็นอย่างดี   อีกทั้งยังลองผิดลองถูก ทดลองนำวัสดุอีกหลายชนิดมาใช้ในการเป็นแปลงปลูกปะการัง ต่อมาก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ นักวิชาการ อาจารย์ และนักวิจัย ที่มาช่วยกันทำการศึกษาวิจัย จนเกิดโครงการปลูกปะการังบนเกาะทะลุ ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากถึงทุกวันนี้

ทุกคนที่มาเยี่ยมเยือนเกาะทะลุ สามารถมีส่วนร่วมกับโครงการนี้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงแจ้งมาล่วงหน้า ทีมงานของเกาะทะลุจะเตรียมกิ่งปะการังจากแปลงปลูกที่อนุบาลไว้ นำมาให้เราได้เรียนรู้และปลูกปะการังฟื้นฟูความสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศใต้ท้องทะเล เก็บข้อมูลโดยการติดแท็กหมายเลข และเมื่อวันเวลาผ่านไป ลองกลับมาตามหาปะการังของเราดีไหม ว่าเติบโตไปถึงไหนแล้ว?

You don't have permission to register