ตามติดโครงการปลูกปะการังถวายพ่อหลวง

มาติดตามกันต่อสำหรับเรื่องราวการปลูกปะการังถวายพ่อหลวงกันต่อนะครับ โดยในวันที่ 5 ตุลาคม 2554 ได้ดำเนินการปลูกปะการังต่อเนื่องมากจากครั้งที่แล้วภายใต้โครงการปลูกปะการังถวายพ่อหลวง โดยครั้งนี้ปลูกเนื่องในวันเทิดพระเกียรติเนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติ

โดยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในช่วงวันดังกล่าวเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน โดยครั้งนี้ได้ทำการปลูกปะการังโดยการใช้เทคนิคทั้ง 2 แบบ คือปลูกปะการังโดยใช้ฐานเป็นพีวีซี 1 แปลง จำนวน 14 กิ่ง และใช้ปะการังโขด 3 ก้อน รวมจำนวนประมาณ 15 กิ่ง รวมทั้งสิ้น 29 กิ่ง โดยทำการปลูกบริเวณใต้ท่าเทียบเรือหน้าอ่าวใหญ่ เนื่องจากขณะนั้นมีคลื่นลมแรงไม่สามารถนำไปวางไว้แนวปะการังด้านนอกไว้ จึงต้องนำปะการังทั้งหมดมาวางพักไว้ก่อนชั่วคราว

ต่อมาในวันที่ 9 ตุลาคม 2554 ทางเกาะได้ร่วมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวอ่าวมุกกว่า 10 คน ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการด้วย ทางทีมงานจึงได้จัดเตรียมอุปกรณ์และปะการังจำนวน 20 กิ่งให้พวกเขาได้ร่วมปลูกกัน

และต่อมาในวันที่ 8 พ.ย. เราได้ทำการย้ายปะการังที่วางพักไว้ชั่วคราวที่ใต้สะพานท่าเทียบเรือหน้าอ่าวใหญ่มาไว้ในพื้นที่หน้าอ่าวกรวดซึ่งมีระดับน้ำที่เหมาะสมคือไม่ลึกจนเกินไปและอยู่บริเวณที่มีแนวปะการังโขดเป็นกำแพงป้องกระแสคลื่นลมจึงเหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของปะการังเขากวางบริเวณพื้นที่อ่าวกรวด สถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวมาดำน้ำชมปะการังในพื้นที่บริเวณนี้อย่างหนาแน่น เนื่องจากพื้นที่นี้จะมีปะการังที่สมบูรณ์รวมถึงมีปลาทะเลมากมายหลากหลายชนิดอยู่บริเวณนี้

โดยครั้งนี้เราได้มีการเก็บข้อมูลของกิ่งปะการังเขากวาง ซึ่งได้ปลูกไว้ในช่วงวันที่ 10-14 สิงหาคม ปี 2554 ซึ่งในขณะนี้โดยเทคนิคการใช้ปะการังโขดที่ตายแล้วเป็นฐาน ซึ่งในขณะนี้ปะการังกิ่งที่ปลูกไว้เริ่มเจริญเติบโตลงยึดเกาะกับฐานปะการังโขด ในขณะที่เราย้ายโขดปะการังที่ประกอบไปด้วยปะการังกิ่งใหม่จำนวนประมาณ 8-10 ก้อน จึงได้ทำการสุ่มวัดขนาดความยาวของกิ่งปะการัง ซึ่งมีขนาดความยาวเฉลี่ยประมาณ 17-20 ซม.

และต่อมาช่วงระหว่างวันที่ 30 พ.ย.-5 ธ.ค.54 เรามีโอกาสได้ต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากประเทศอิสราเอล โดยการสนับสนุนของสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำคณะสื่อมวลชนมาเยี่ยมชมการปลูกปะการังของเกาะทะลุ โดยวันนั้นทุกท่านได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมปลูกปะการังถวายพ่อหลวงด้วย

ที่ผ่านมานับได้ว่าทางเกาะทะลุไอส์แลนด์รีสอร์ทได้ร่วมทำกิจกรรมปลูกปะการังร่วมกับนักท่องเที่ยว หน่วยงาน และมวลชนที่สนใจ ได้ร่วมกันปลูกปะการังถวายพ่อหลวงในรอบปี 54 ที่ผ่านมารวม 7 ครั้งด้วยกัน ซึ่งเราสามารถสร้างแนวปะการังกินพื้นที่กว้างประมาณ 500-600 ตารางเมตร กิ่งปะการังรวมประมาณ 350-400 กิ่ง

และผลที่ได้ถือว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการคือได้มีการคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ รวมถึงมีนักท่องเที่ยวหันมาใจท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์มากยิ่งขึ้น และที่สำคัญสามารถกระจายรายได้สูงชุมชน และทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

You don't have permission to register