กันยายน 2020

โครงการปลูกปะการังแบบบูรณาการตอนที่ 2 โดยครั้งนี้ยังคงร่วมมือระหว่างบริษัท รีฟเมเนจเมนท์ จำกัด และมูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากร ทะเลสยาม ติดตามผลการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลง รวมถึงเฝ้าระวังปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดกับปะการัง

You don't have permission to register