กันยายน 2011

    12 สิงหาคม 2554   หลังจากเกิดปรากฏการฟอกขาว  ทำให้ปะการังในโครงการฯได้รับผลกระทบอย่างมากโดยเฉพาะปะการังเขากวาง  ทางเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ จึงได้นำปะการังที่เหลือรอดจากการฟอกขาว ในแปลงอนุบาลปะการังมาขยายพันธุ์ต่อ จำนวน 946 ต้น ขณะนี้ปะการังที่อนุบาลไว้มีอายุครบ 1 ปีแล้ว จึงได้นำปะการังเขากวางออกจากแปลงอนุบาลไปสู่การฟื้นฟู                                                              

You don't have permission to register