jos55 instaslot88 กันยายน 2010 – Koh Talu Island Resort ดำน้ำดูปะการัง เกาะทะลุ บางสะพาน

กันยายน 2010

ปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาวทำให้แนวปะการังได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งปะการังเขากวาง ซึ่งค่อนข้างเปราะบางเมื่อเทียบกับปะการังโขดหรือปะการังสมอง  เกาะทะลุเป็นอีกเกาะหนึ่งที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ทั้งนี้ทางเกาะทะลุ ไอส์แลนด์ รีสอร์ทของเรา ได้ร่วมมือกับมูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ เพื่อดำเนินการติดตามการฟื้นตัวของปะการังอย่างใกล้ชิด และขณะนี้ปะการังที่เกาะทะลุ ได้ฟื้นตัวกลับมาแล้วประมาณ 95 % ในการนี้กรมขนส่งทางน้ำที่ 3 สาขาประจวบคีรีขันธ์และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.แพร่  ได้จัดกิจกรรมโครงการปลูกปะการังฟื้นฟูชีวิตใต้ผืนทะเล ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินาถ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2553 โดยปลูกจำนวนทั้งสิ้น 6 แปลง ๆ ละ 14 ต้น รวม 84 ต้น ในพื้นที่บริเวณอ่าวกรวด     กิจกรรมปลูกปะการังในวันที่ 13 กัยยายน 2553 และวันที่ 18 กันยายน

You don't have permission to register